Light sigaretten

Zouden light sigaretten nu echt beter zijn om te roken dan gewone sigaretten? En kunnen light sigaretten helpen te stoppen met roken? Helaas niet. Door het ‘lichter’ maken van tabak worden bepaalde stoffen toegevoegd.

Wat zijn light sigaretten

Light sigaretten zijn sigaretten met een speciale vormgeving en filter met kleinere gaatjes waar minder rook door komt. Door het aanpassen van de vormgeving van de sigaret zou een light sigaret minder rook en dus minder schadelijke stoffen vrij geven. Echter is dit met light sigaretten en machines getest. Uit tests onder mensen blijkt echter dat doordat de light sigaretten minder rook afgeven er veel dieper geïnhaleerd wordt. Hierdoor wordt er dus eigenlijk meer en dieper gerookt, waardoor de schadelijke stoffen veel dieper in de longen terecht komen. Bovendien wordt dezelfde tabak gerookt als in een gewone sigaret. De term ‘light sigaretten’ is daarom misleidend. Om verwarring te voorkomen heeft de EU deze term verboden.

Light sigaretten: hulp bij stoppen met roken

Er wordt wel eens gezegd dat light sigaretten zouden kunnen helpen bij het stoppen met roken. Maar dat is niet zo. Vooral als u weet dat men juist dieper gaat inhaleren om toch voldoende rook en dus nicotine uit de light sigaretten te halen. Ook blijkt dat men meer light sigaretten gaat roken om dezelfde kick te krijgen als van gewone sigaretten. Hierdoor wordt er eerder meer gerookt dan dat men gaat stoppen met roken en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Wilt u stoppen met roken, dan is het beter om hierbij geen light sigaretten te gebruiken ter ondersteuning, maar een product met therapeutische nicotine, zoals een nicotinepleister, -zuigtablet of -kauwgom.

Light sigaretten: zin of onzin?

Het antwoord luidt: onzin. Light sigaretten zijn door de tabaksfabrikanten bedacht om mensen toch aan het roken te houden. Hierbij geven zij misleidende informatie en daarom is de term ‘light’ sinds 2014 verboden om te gebruiken op pakjes sigaretten. Tabak blijft tabak, met alle toegevoegde stoffen, maar ook teer en nicotine die erin zitten. Light tabak bestaat niet. Light sigaretten geven wel minder nicotine en teer door, maar dat komt door de veel kleinere gaatjes in de filter.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *