Retourneren

Wilt u product(en) retour sturen of informatie over (retour)zending? Dan raden wij u aan per mail of via het online contactformulier contact op te nemen. Ga hier naar de contactpagina of gebruik onderstaand formulier.

Retourneren
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Hygiëne producten (zoals producten met een mondstukje/driptip, E-Liquids/vloeistoffen, clearomizers en atomizers) kunnen alleen geretourneerd worden als de verzegeling na levering nog intact is.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Bij ons is dit zo, omdat wij zo de kosten van producten zo laag mogelijk kunnen houden. Wij willen natuurlijk niet dat bij alle producten de retourkosten wordt doorberekend. Indien roken.nl een foutief product heeft verstuurd of deze beschadigd aankomt zal de goedkoopste mogelijkheid van verzenden vergoed worden.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Hebt u het product in gebruik genomen en is een onderdeel kapot? Stuur dan enkel het defecte onderdeel. Clearomizer dient schoon en droog te worden opgestuurd.

Verwerkingstijd van retourzending duurt doorgaans 1 tot 7 werkdagen na ontvangst.

Bestelwaarde onder de 30 euro?
Als u iets retour stuurt waardoor de bestelwaarde onder de 30 euro (het drempelbedrag voor gratis verzending) uitkomt zal de verzendkosten (3,95 of 6,95) worden verrekend met de retourzending.
Voorbeeld: u besteld voor 35 euro. U stuurt iets retour van deze bestelling waardoor het aankoopbedrag uitkomt op 28 euro. Ofwel, u stuurt iets terug van 7 euro. De bestelwaarde komt onder de 30 euro en zal er 3,95 euro kosten worden gerekend. U krijgt dan 3,05 (7,00 euro minus 3,95) teruggestort.

Formulier retourzending
Naam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Bestelnummer:
(Bestaat enkel uit cijfers. Deze kunt u terugvinden in uw mailbox en via de webshop inloggen)

Datum dat u de bestelling hebt ontvangen:

Reden van retour:
(Binnen 14 dagen geen reden verplicht maar horen het wel graag)

Omruilen of geld retour:
(Bijvoorbeeld; nieuw exemplaar, andere maat, kleur of dergelijke)

• Product defect/stuk buiten de 14 dagen? Dan zal deze worden gerepareerd of vervangen voor een nieuw exemplaar.
• Bepaalde producten zijn uitgesloten van retourrecht (o.a. vanwege hygiënewetgeving).
• Graag een compleet ingevulde retourformulier meesturen.

Retouradres
Roken.nl
Hoofdstraat 85
7811EH Emmen

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.