Klacht? Geen zorgen!

GEEN ZORGEN! Wij gaan uw klacht of ontevredenheid hoe dan ook oplossen. Dat is de service van Roken.nl

Ga naar het contactformulier, vul deze in en wij lossen uw klacht op!

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over een product of over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail of regulier post. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Ook kunt u uw geschil voorleggen aan de geschillencommissie of bij het ODR (Online Dispute Resolution).