Accijns op sigaretten

In Nederland is het normaal dat een groot deel van de kosten voor een pakje sigaretten bestaat uit accijns. Een hoge accijns wordt roken onaantrekkelijk.

Accijns op tabakswaren

De accijns op sigaretten, sigaren en andere tabakswaren wordt bepaald door de overheid. Het is een vorm van belasting die door de staat wordt geïnd. Op iedere pakje sigaretten zit deze accijns. De accijns voert de prijs op van de tabakswaren om zo mensen te ontmoedigen om te beginnen met roken voor economische redenen. Toch laten niet veel mensen zich niet zo snel ontmoedigen door de hoge accijns, wat weer zorgt voor extra inkomsten voor de Nederlandse staat. Want alle accijnzen die betaald worden op accijnsproducten gaan de staatskas in.

Accijnszegels

Wanneer er accijns wordt geheven op tabakswaren, dan moet dit via de verpakking kenbaar gemaakt worden. Dit wordt gedaan door een zogeheten accijnszegel. Deze zegels zitten op pakjes shag, sigaretten, sigaren en waterpijptabak. Op pruim- en snuiftabak zitten geen accijnszegels, omdat deze tabakssoorten niet gerookt worden. Sinds 2013 is ook de verbruikersbelasting verwijderd van deze producten. Op sigaren wordt ook geen accijns geheven, maar wel verbruikersbelasting. Alle andere tabakswaren bevatten zowel een accijns als verbruikersbelasting, die samen de prijs grotendeels bepalen. Zo kan de totale heffing van accijns en verbruikersbelasting op een pakje sigaretten oplopen tot 57% van de verkoopprijs.

Invoerrechten & accijns

Wanneer men sigaretten koopt in het buitenland, vooral in een niet-EU land, en men wil deze mee terug nemen naar Nederland, dan is dat gewoon mogelijk. Tot 200 losse sigaretten mogen gratis mee terug genomen worden naar Nederland. Wordt er meer meegenomen, dan moet daar accijns over betaald worden. De hoogte van de accijns wordt bepaald door de douane aan de hand van de waarde van de producten die u invoert. De waarde van alle rookwaren (of andere accijnsgoederen) samen mag niet hoger zijn dan € 430. Is de waarde wel hoger, dan moet u de Nederlandse accijns en wellicht invoerrechten betalen. Dit geldt overigens voornamelijk voor de aanschaf van accijnsgoederen in niet EU-landen.

Accijns versus BTW

Accijns op sigaretten is niet hetzelfde als BTW. Accijns is namelijk een extra heffing naast de belasting toegevoegde waarde (BTW) op genotsmiddelen. De accijns wordt door de winkelier uiteindelijk aan de belastingdienst afgedragen. Naast accijns op sigaretten wordt er ook accijns geheven op onder meer alcohol, brandstof en frisdrank. Waar BTW over de brutoprijs van een product wordt berekend, vormt accijns een vast bedrag dat per eenheid van het product wordt bepaald. Bij tabakswaren wordt het bepaald over het aantal kilogram of per sigaret. De accijns wordt dus over de hoeveelheid bepaald. Dat betekent dat een pakje sigaretten met 12 sigaretten minder accijns bevat in de prijs dan een pakje met 24 sigaretten.

1 gedachte over “Accijns op sigaretten

  1. Accijns op tabak is prima, maar waarom wordt er geen accijns geheven op e-sigaretten. De Europese Unie heeft plannen daarvoor en als dat eenmaal besloten wordt, wanneer wordt de accijns op e-sigaretten geheven?
    Michiel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *