Longfonds

Het Longfonds zet zich in voor gezonde longen. Dit doen zij door middel van educatie, voorlichting en onderzoek. Ook voorlichting over roken hoort hierbij.

Longfonds houdt van longen

Longfonds (voorheen Astma Fonds) heeft drie doelen voor ogen, waarvoor zij zich optimaal inzetten, te weten: kapotte longen repareren, een vaccin tegen astma en een betere behandeling tegen longziekten. Om dit te kunnen bewerkstelligen zijn er donaties nodig. Zo kan onderzoek van het Longfonds bekostigt worden. Daarom worden er regelmatig collectes gehouden, maar het is ook mogelijk om maandelijks een donatie te storten aan het Longfonds.

Uw longen zijn namelijk heel belangrijk voor een gezond lichaam. Ze halen zuurstof binnen en brengen dit vervolgens rond door het lichaam, zodat deze goed kan functioneren. De longen zijn ook erg kwetsbaar. Bij het inademen kunnen er namelijk ook lichaamsvreemde stoffen binnen komen, zoals stofdeeltjes, pollen, bacteriën, virussen en natuurlijk rook van een barbecue of sigaret. Deze stoffen kunnen vervelende reacties oproepen, zoals hoesten of de aanmaak van meer slijm, waardoor er een verkoudheidsreactie kan optreden of – en dat is erger – er een longziekte kan ontstaan. Longfonds zet zich in om alles over de longen te weten te komen en ook over de effecten van roken op de longen.

Longfonds & longziekten

In Nederland komen verschillende longziekten voor. Niet alleen bij rokers, ook onder kinderen en ouderen die nog nooit een sigaret hebben opgestoken kunnen longziekten voorkomen. Roken kan sommige longziekten aanzienlijk verergeren. Daarom pleit het Longfonds te stoppen met roken. Uiteraard geven ze goede tips om u hierbij te helpen. Elektrisch roken is mogelijk minder schadelijk dan roken, maar niet alle longen kunnen hier tegen.

Longfonds pleit voor stoppen met roken

Longziekten kunnen in veel gevallen worden voorkomen door niet te beginnen met roken. Maar ook stoppen met roken kan in veel gevallen de gezondheid van de longen nog verbeteren. Om kinderen vooral niet te laten beginnen met roken, geeft het Longfonds heel veel voorlichting op scholen. Er is zelfs een spreekbeurtpakket op de website van het Longfonds te downloaden.

Longfonds helpt

Het Longfonds heeft zich toegelegd om iedereen te helpen met longziekten door middel van informatie en voorlichtingspakketten. Deze zijn via de website Longfonds te bestellen of te downloaden.

Longfonds is niet betrokken geweest bij het samenstellen van deze tekst en heeft geen bijdrage hierin geleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *