KWF Kankerbestrijding

KWF Kankerbestrijding: voor een rookvrije toekomst. Als organisatie zet KWF Kankerbestrijding zich voornamelijk in om kinderen, jongeren en volwassenen voor te lichten over de gevolgen van bepaalde levensstijlen op de gezondheid. Uiteraard ligt hierbij de nadruk op kanker. Kanker in de mond, keel en longen ontstaat bijvoorbeeld door roken.

De combinatie van stoffen in tabak is zeer schadelijk voor het lichaam. Maar niet alleen voor het lichaam van de roker, ook onschuldige mee-rokers hebben een vergrote kans op kanker doordat zij de schadelijke stoffen uit sigarettenrook inademen. Overigens zet KWF Kankerbestrijding zich niet alleen in tegen roken, het doet ook onderzoek naar hoe vormen van kanker te bestrijden zijn en geeft voorlichting op heel veel gebieden. Daarnaast geven zij tips en kunt u desgewenst extra informatie opvragen in de vorm van lespakketten en brochures.

Voorlichting aan kinderen door KWF Kankerbestrijding
Hoge prijzen voor sigaretten en een identificatieplicht voor de aanschaf van tabaksproducten houden jongeren helaas niet tegen om toch te beginnen met roken. KWF Kankerbestrijding is daarom van mening dat het goed is om kinderen op jonge leeftijd bewust te maken van de schadelijke gevolgen van roken op de gezondheid. Hiermee hopen zij te bereiken dat deze kinderen later zich sterk genoeg voelen om ‘nee’ te zeggen tegen tabak en sigaretten. Wilt u niet dat uw kind gaat roken? Kijk dan zeker op de website van KWF Kankerbestrijding. Zij geven namelijk allerlei tips over hoe u met uw kind het gesprek over roken en niet-roken kunt aangaan. Vooral op de pagina’s van de campagne ‘Eigenlijk best gek, hè’ zijn heel veel tips en informatie te vinden die ouders helpen om met hun kinderen te praten.

Goed voorbeeld doet goed volgen
Natuurlijk pleit KWF Kankerbestrijding ervoor dat een goed voorbeeld thuis helpt om kinderen bewust te maken om niet te beginnen met roken. Rookt uzelf, dan is het goed om te stoppen. Misschien wel met hulp van de kinderen. De kans op kanker verkleint namelijk aanzienlijk wanneer er gestopt wordt met roken, aldus KWF Kankerbestrijding. Alle cijfers over roken en kanker zijn op de website te vinden. Zie ook de donateurspagina van KWF kankerbestrijding.
Kanker heeft een enorme inpackt op het leven. Ruim 85% van (ex)kankerpatiënten heeft psychische en/of lichamelijke klachten zoals vermoeidheid, angst en somberheid. Ga altijd het gesprek aan met uw huisarts of vraag het KWF waar u terecht kunt met klachten.

KWF citaat

We zien dat de e-sigaret in sommige, individuele gevallen kan leiden tot stoppen met roken. Dat neemt niet weg dat er op dit moment nog onvoldoende bewijs is voor de effectiviteit van de e-sigaret als hulpmiddel bij stoppen met roken. In tegenstelling tot de bewezen effectieve hulpmiddelen en gedragsmatige ondersteuning (begeleiding), wordt het gebruik van de e-sigaret als hulpmiddel bij stoppen met roken daarom niet actief aanbevolen.

Dampen kan leiden tot irritatie en schade aan de luchtwegen, longen en kan hartkloppingen veroorzaken en een verhoogde kans op kanker. Dit is nu eenmaal een verslavende stof. De norm voor kinderen geldt: niet roken én niet dampen.

KWF Kankerbestrijding is niet betrokken geweest bij het samenstellen van deze tekst en heeft geen bijdrage hierin geleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *