Hartstichting

De Hartstichting is een Nederlandse organisatie die strijdt tegen hart- en vaatziekten. Dat gebeurt op verschillende manieren: door het financieren van wetenschappelijk onderzoek, het verbeteren van de kwaliteit van de zorg, het ondersteunen van patiënten, het werken aan preventie en het geven van voorlichting. Bij die laatste twee aspecten speelt ook het stimuleren van een gezonde leefstijl en het stoppen met roken een grote rol.

Hartstichting en roken

Hart- en vaatziekten kunnen door verschillende factoren ontstaan. In veel gevallen gaat het om erfelijkheid, in andere situaties gaat het om een ongezonde manier van leven, waarbij een ongezond eetpatroon, onvoldoende beweging, overgewicht en stress belangrijke aspecten zijn. In dit laatste rijtje hoort roken ook thuis. Roken kan de bloeddruk verhogen, het zuurstofgehalte in het bloed verlagen en de bloedvaten vernauwen en beschadigen, waardoor een verhoogde kans op hart- en vaatziekten ontstaat.

Preventie en voorlichting

De Hartstichting investeert een deel van haar donaties in onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van hart- en vaatziekten en naar de effecten van bestaande en nieuwe behandelingen. De gevolgen van roken en de positieve invloed van stoppen zijn hier ook onderdeel van. Een ander deel van de donaties gaat naar preventie en voorlichting. Naar informatie voor patiënten, maar ook naar het voorlichten van kinderen, jongeren en volwassenen over een gezonde manier van leven.

Tips en adviezen

Binnen een gezonde leefstijl is geen plaats voor het reguliere roken. Tabak bevat veel schadelijke stoffen en is ontegenzeggelijk ongezond. De Hartstichting adviseert iedereen dan ook met klem te stoppen, of in elk geval te minderen. Hiervoor reikt ze talloze tips en adviezen aan, zoals het met maken van een serieus stopplan, kiezen voor deskundige begeleiding en het gebruik van medicatie of nicotinevervangers, zoals nicotinepleisters, -kauwgum of -tabletten.

Hartstichting is niet betrokken geweest bij het samenstellen van deze tekst en heeft geen bijdrage hierin geleverd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *