Bijsluiter

Eliquids
Nicotine : 0 mg/ml – 0% – 3 mg/ml = 0,3% – 6 mg/ml = 0,6% – 11 mg/ml = 1,1% – 12 mg/ml = 1,2% – 16 mg/ml = 1,6% – 18 mg/ml = 1,8% – 2,0 mg/ml = 2,0%

0 mg/ml = 0% Bevat geen nicotine

Eliquid is om uw Esigaret patronen/clearomizer na te vullen. E-liquid schudden voor gebruik. Niet drinken of voor andere doeleinden gebruiken dan aangegeven. Niet geschikt voor mensen met aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten. Niet voor zwangere, en borstvoeding gevende vrouwen. U kunt allergisch zijn voor een van de Ingrediënten van het product. Bv. Nicotine of propylene glycol. Verwijderd houden van oxiderende stoffen. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren.

Gevaar
– Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
– Buiten het bereik van kinderen houden.
– BIJ CONTACT MET DE HUID: Met veel water en zeep wassen.
– Achter slot bewaren.
– Giftig bij contact met de huid.
– Bij het inwinnen van medisch advies de verpakking of het etiket meenemen.

Navulvloeistof voor E-sigaretten
– Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers.
– Beschermende handschoenen dragen
– Koel bewaren en tegen zonlicht beschermen
– Niet geschikt voor niet-rokers
– Niet geschikt voor jongeren onder de 18 jaar
– Gebruikershandleiding voor gebruik lezen
– Niet geschikt voor mensen met hart- en vaatziekten
– Bent u niet zeker of dit product voor u geschikt is, raadpleeg uw huisarts.

Hoewel ernaar is gestreefd de informatie in deze handleiding volledig en accuraat weer te geven, kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke fouten of weglatingen.

Voorzorgsmaatregelen
Lees de voorschriften goed door voordat u de e sigaret gebruikt. De voorzorgsmaatregelen zijn bedoeld voor een veilig en juist gebruik van de e sigaret en accessoires, en om letsel bij uzelf en anderen en schade aan apparatuur te voorkomen. De meegeleverde onderdelen zijn uitsluitend voor dit apparaat ontworpen en zijn niet compatibel met andere apparaten. Gebruik alleen originele accessoires. Het gebruik van niet-originele onderdelen kan problemen veroorzaken en defecten. Deze worden niet door de garantie gedekt. De e sigaret en accessoires op een droge plaats achter slot bewaren. De e sigaret niet in de broekzak bewaren, de e sigaret kan dan breken.

Waarschuwingen
– Niet geschikt voor niet-rokers.
– Niet geschikt voor jongeren onder de 18 jaar.
– VERSTIKKINGSGEVAAR – Kleine onderdelen.
– Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden.
– Niet geschikt voor mensen met aandoening aan de longen, kanker of hart- en vaatziekten.
– Niet voor zwangere, en borstvoeding gevende vrouwen.

Batterij en oplader
Gebruik alleen de originele batterijlader om de batterij op te laden. Als u de oplader onjuist aansluit, kan dit aanzienlijke schade aan de e sigaret veroorzaken. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, valt niet onder de garantie. Zorg er voor dat de batterij contactpunten droog zijn voordat deze wordt aangesloten op de oplader. Tijdens het opladen, de batterij niet onbeheerd achterlaten. Na het dampen de batterij uitzetten. Plaats de batterij niet in de buurt van een warmtebron en stel deze niet bloot aan vuur of hitte. Dompel de batterij niet onder in water. Probeer de batterij niet te demonteren, te wijzigen of op te warmen. Laat de batterij niet vallen en voorkom beschadiging van de behuizing van de batterij. Batterij niet weggooien in de vuilnisbak maar afvoeren naar een officieel afvalverzamelpunt.

Clearomizer
Dit product bevat de zeer verslavende stof nicotine. Het gebruik ervan wordt afgeraden voor niet-rokers. Gebruik alleen Eliquid die is aanbevolen door Roken.nl. Vul de clearomizer voor maximaal 75%. Bij verkeerd of teveel vullen van de clearomizer kan de clearomizer gaan lekken en schade aan kleding en e sigaret veroorzaken. De schade veroorzaakt door verkeerd of teveel vullen valt niet onder de garantie.
Roken.nl