Retourneren en Garantie

Wilt u product(en) retour sturen of informatie over (retour)zending? Dan raden wij u aan per mail of via het online contactformulier contact op te nemen. Ga hier naar de contactpagina of gebruik onderstaand formulier.

Retourneren
U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.

Gevolgen van de herroeping
Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Wettelijke garantie
Op de producten geldt een wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Lees ook de bijsluiter.

Uitzonderingen op het herroepingsrecht
Hygiëne producten (zoals producten met een mondstukje/driptip, E-Liquids/vloeistoffen, clearomizers en atomizers) kunnen alleen geretourneerd worden als de verzegeling nog intact is.

Batterijen
Garantietermijn voor batterijen is over het algemeen minimaal 3 maanden. Deze garantietermijnen doen verder niets af aan de wettelijke garantie. Bij normaal gebruik kunt u de batterij circa 200 keer opladen. De capaciteit neemt na verloop van tijd af wat normaal is en valt derhalve niet onder de garantie evenals slijtage en (val)schade. Schade door eigen toedoen valt niet onder de garantie zoals doorgebrande coils of gevallen glazen clearomizers.

Klachten
Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over een product of over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht via de e-mail aan de afdeling klantcontact door te geven. Dit kan per e-mail of regulier post. Onze medewerkers van de afdeling klantcontact zullen de klacht bekijken en proberen naar ieders tevredenheid de klacht op te lossen.
Na ontvangst van uw klacht ontvangt van ons een bevestiging. Wij zullen uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst beantwoorden, mocht het meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Ook kunt u uw geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel (www.sgc.nl). Ook kunt u terecht bij ODR.

Formulier retourzending
Naam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:
Plaats:

Bestelnummer:
(Bestaat enkel uit cijfers. Deze kunt u terugvinden in uw mailbox en via de webshop inloggen)

Datum dat u de bestelling hebt ontvangen:

Reden van retour:
(Binnen 14 dagen geen reden verplicht maar horen het wel graag)

Omruilen of geld retour:
(Bijvoorbeeld; nieuw exemplaar, andere maat, kleur of dergelijke)

• Product defect/stuk buiten de 14 dagen? Dan zal deze worden gerepareerd of vervangen voor een nieuw exemplaar.
• Bepaalde producten zijn uitgesloten van retourrecht (o.a. vanwege hygiënewetgeving).
• Graag een compleet ingevulde retourformulier meesturen.

Retouradres
Zon webwinkels
Waanderweg 132
7812HZ Emmen

Europees modelformulier voor herroeping
U kunt ook gebruikmaken van het Europees modelformulier voor herroeping om aan ons kenbaar te maken dat u van de aankoop afziet. Gebruik van dit formulier is echter niet verplicht. Klik hier om het Europees modelformulier te downloaden.