Accijns op sigaretten

Gepost op

In Nederland is het normaal dat een groot deel van de kosten voor een pakje sigaretten bestaat uit accijns. Een hoge accijns wordt roken onaantrekkelijk.

Accijns op tabakswaren

De accijns op sigaretten, sigaren en andere tabakswaren wordt bepaald door de overheid. Het is een vorm van belasting die door de staat wordt geïnd. Op iedere pakje sigaretten zit deze accijns. De accijns voert de prijs op van de tabakswaren om zo mensen te ontmoedigen om te beginnen met roken voor economische redenen. Toch laten niet veel mensen zich niet zo snel ontmoedigen door de hoge accijns, wat weer zorgt voor extra inkomsten voor de Nederlandse staat. Want alle accijnzen die betaald worden op accijnsproducten gaan de staatskas in.

Accijnszegels

Wanneer er accijns wordt geheven op tabakswaren, dan moet dit via de verpakking kenbaar gemaakt worden. Dit wordt gedaan door een zogeheten accijnszegel. Deze zegels zitten op pakjes shag, sigaretten, sigaren en waterpijptabak. Op pruim- en snuiftabak zitten geen accijnszegels, omdat deze tabakssoorten niet gerookt worden. Sinds 2013 is ook de verbruikersbelasting verwijderd van deze producten. Op sigaren wordt ook geen accijns geheven, maar wel verbruikersbelasting. Alle andere tabakswaren bevatten zowel een accijns als verbruikersbelasting, die samen de prijs grotendeels bepalen. Zo kan de totale heffing van accijns en verbruikersbelasting op een pakje sigaretten oplopen tot 57% van de verkoopprijs.

Invoerrechten & accijns

Wanneer men sigaretten koopt in het buitenland, vooral in een niet-EU land, en men wil deze mee terug nemen naar Nederland, dan is dat gewoon mogelijk. Tot 200 losse sigaretten mogen gratis mee terug genomen worden naar Nederland. Wordt er meer meegenomen, dan moet daar accijns over betaald worden. De hoogte van de accijns wordt bepaald door de douane aan de hand van de waarde van de producten die u invoert. De waarde van alle rookwaren (of andere accijnsgoederen) samen mag niet hoger zijn dan € 430. Is de waarde wel hoger, dan moet u de Nederlandse accijns en wellicht invoerrechten betalen. Dit geldt overigens voornamelijk voor de aanschaf van accijnsgoederen in niet EU-landen.

Accijns versus BTW

Accijns op sigaretten is niet hetzelfde als BTW. Accijns is namelijk een extra heffing naast de belasting toegevoegde waarde (BTW) op genotsmiddelen. De accijns wordt door de winkelier uiteindelijk aan de belastingdienst afgedragen. Naast accijns op sigaretten wordt er ook accijns geheven op onder meer alcohol, brandstof en frisdrank. Waar BTW over de brutoprijs van een product wordt berekend, vormt accijns een vast bedrag dat per eenheid van het product wordt bepaald. Bij tabakswaren wordt het bepaald over het aantal kilogram of per sigaret. De accijns wordt dus over de hoeveelheid bepaald. Dat betekent dat een pakje sigaretten met 12 sigaretten minder accijns bevat in de prijs dan een pakje met 24 sigaretten.

Naar de Startersets →

Roken in buitenland

Gepost op

In het buitenland een sigaretje opsteken, mag niet altijd overal. Voordat men op reis gaat is het goed om te checken waar men wel en niet mag roken.

Weet waar het mag

Rokers zijn uiteraard welkom in het buitenland, maar het is wel belangrijk om te weten waar er wel en waar er niet gerookt mag worden. Het niet navolgen van deze regels kan hoge boetes tot gevolg hebben. Voordat men op vakantie gaat naar het buitenland is het daarom aan te raden om alle regels rondom roken in het buitenland eigen te maken. In Bhutan bijvoorbeeld is er zelfs een landelijk verbod op de verkoop van tabakswaren. Ook is roken in publieke ruimtes niet altijd toegestaan. In Japan en delen van de Verenigde Staten is het zelfs verboden om op straat te roken. Toch mag er in Japan dan wel weer in restaurants en openbare ruimtes worden gerookt. In Finland, een zeer populaire vakantiebestemming, mag er in veel openbare ruimtes en zelfs hotelkamers niet meer gerookt worden.

Rookverbod in de auto

In Nederland is het rookverbod in de auto nog niet helemaal doorgevoerd. Wel is het beter om niet in de auto te roken, omdat het de concentratie op het verkeer schaadt en medepassagiers hebben er last van. In de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië is roken in de auto geheel verboden. Vooral wanneer er kinderen in de auto zitten. In Frankrijk geldt dit rookverbod bij kinderen jonger dan 12 jaar, in Groot-Brittannië voor kinderen tot en met 18 jaar.

Leeftijdsgrens voor tabaksverkoop

Veel landen hebben al heel lang waarschuwingen en nare foto’s op de sigarettenverpakkingen staan. In Groot-Brittannië mogen sigarettenverpakkingen niet eens in het zicht staan in de winkel. In Finland mogen er geen sigaretten verkocht worden aan jongeren onder de 18 jaar. De verkoper riskeert dan namelijk een gevangenisstraf van een half jaar. Ook in Australië mag er aan jongeren van 18 jaar en jonger geen tabak worden verkocht. Wie tabakswaren koopt voor jongeren jonger dan 16 jaar dan is diegene ook strafbaar.

Terrasje pakken? Rookverbod checken

Een belangrijk onderdeel van de vakantie is natuurlijk genieten van een hapje en een drankje op een terras. Let dan ook op of er wel gerookt mag worden. Op de terrassen en bij horecagelegenheden staat uiteraard aangegeven of er gerookt mag worden. Als er asbakken staan, dan mag het meestal wel. Door het te vragen is deze informatie het snelste verkregen natuurlijk. Maar het is goed om van te voren te weten of er buiten op een terras gerookt mag worden of niet. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld is het in veel staten verboden om op een terras een sigaret op te steken. Ook in Finland zien ze dat niet graag. Informeer bij het reisbureau naar de regels rondom rookbeleid en roken in het buitenland. Dat gaat wel zo prettig op vakantie.

Naar de Startersets →

Roken in pretparken

Gepost op

Roken in pretparken mag sinds dit jaar alleen nog maar in daarvoor bestemde rookzones. In de rijen is het verboden. Zo heeft de Club van Elf besloten.

Rookverbod in de rij

Sinds het begin van het pretparkenseizoen 2017 hebben 21 pretparken en dierentuinen besloten om een rookverbod in te stellen bij wachtrijen van attracties. De zogeheten Club van Elf wil op deze manier jonge kinderen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van meeroken. Vooral in lange wachtrijen, zelfs in de buitenlucht, kan er door anderen worden meegerookt. Rook zweeft immers overal heen, waardoor iemand het zomaar kan inademen. Om dit te voorkomen, is dus sinds de start van dit seizoen de maatregel ingesteld: niet roken in de wachtrij. Dit geldt voor onoverdekte en voor overdekte wachtrijen.

Strenge maatregel

Niet roken in pretparken en dan met name in de rij van een attractie klinkt als een strenge maatregel, maar volgens Efteling en de andere parken van de Club van Elf is het noodzakelijk om kinderen zo rookvrij mogelijk te kunnen laten opgroeien. Ieder park mag zelf weten hoe zij de maatregel doorvoeren. In het ene park zal het dus anders worden aangegeven dan in het andere park. Bij Efteling is er gekozen voor een aanvulling op de borden bij wachtrijen. Ook wordt het personeel getraind om rokers in de wachtrij op hun gedrag aan te spreken. Er worden geen problemen verwacht, maar mocht men zich niet houden aan de regels dan is het mogelijk dat de bezoeker uit het park wordt gezet.

Rookzones in het park

Door roken in pretparken te verbieden wordt een dagje uit voor de meesten een stuk leuker. Echter wil de Club van Elf nog geen algeheel rookverbod voor de parken instellen, omdat er nog 23% van de Nederlandse bevolking rookt. Om iedereen te laten genieten van een fijne dag in het pretpark, hebben de meeste parken rookzones ingesteld. Dit geldt niet alleen voor pretparken, ook veel dierentuinen doen dit. Rookzones zijn bijvoorbeeld terrassen of speciale rookzuiltjes met een goede afzuiging. Ze zijn gemakkelijk te vinden, want ze worden natuurlijk aangeduid met duidelijke bordjes en er zullen asbakken staan waar de sigaretten in kunnen worden weggegooid. De niet-roken zones worden uiteraard ook goed aangeduid. Hoe de parken de rookzones aankleden mag geheel naar eigen inzicht.

Rookverbod al langer van kracht

Een rookverbod in pretparken of dierentuinen is niet heel nieuw. Veel parken hadden al een rookverbod, ook van de 21 parken die zijn aangesloten bij de Club van Elf. Zo heeft Apenheul een algeheel verbod door het hele park ingesteld en mag er alleen gerookt worden op de terrassen bij de restaurants. Ditzelfde geldt voor Madorudam. Het aanscherpen van het rookverbod in de wachtrijen van zowel overdekte als onoverdekte attracties is geheel nieuw.

Naar de Startersets →

Roken op openbare plaatsen

Gepost op

Roken op openbare plaatsen? Roken op openbare plaatsen is verboden. Aan de lijst van plaatsen waar niet gerookt mag worden, worden regelmatig nieuwe plekken toegevoegd.

Openbare plaatsen

Alle gebouwen en plaatsen waar mensen samenkomen, daar mag niet meer gerookt worden. Dit kan bijvoorbeeld het stadhuis zijn of een treinstation, maar ook ziekenhuizen, zwembaden en scholen. Ook op de luchthavens mag niet meer gerookt worden. Veel instanties en openbare gebouwen hebben daarom rookzones of rookruimtes ingesteld om de roker toch een plek te geven waar hij of zij van een sigaretje kan genieten. Zo zijn op Schiphol speciale rookruimtes te vinden, waar dan gerookt mag worden. Terrassen en rookzones buiten zijn ook plekken waar men een sigaret mag opsteken. Deze zones en rookruimtes mogen daarbij geen rookoverlast veroorzaken en er moeten voorzieningen zijn waar rokers hun uitgemaakte sigaret in kunnen weggooien.

Niet roken langs de lijn

In de horeca mag niet meer gerookt worden, omdat we allemaal recht hebben op een rookvrije werkplek. Maar daarnaast hebben we ook allemaal recht om te sporten in een rookvrije omgeving. Hoewel veel sporten buiten plaatsvinden, hebben sporters toch last van de rook vanaf de kant van het veld. Tijdens het sporten staan de longblaasjes verder open om meer zuurstof binnen te halen. Loopt de sporter dan langs een roker af, dan halen de longen ook meer tweedehands tabaksrook naar binnen. Met alle gevolgen van dien. Daarom hebben veel sportclubs en verenigingen ingesteld dat men niet meer mag roken langs de lijn. En al helemaal niet meer als er kinderen aan het sporten zijn. Sommige grote stadions zijn ook bezig om een rookverbod op de tribunes in te stellen. Het is immers een openbare ruimte waar ook kinderen komen.

Buiten het terrein

Openbare gebouwen mogen ook aangegeven dat er op het terrein zelf niet meer gerookt mag worden. Immers de stoep of de parkeerplaats behoort ook tot de openbare ruimte. Het ziekenhuis in Groningen start met een proef waarbij er op het terrein van het ziekenhuis niet meer gerookt mag worden. Dat betekent dat men het terrein echt helemaal moet verlaten om nog een sigaretje te kunnen opsteken. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat kwetsbare mensen in het ziekenhuis zo min mogelijk in aanraking zullen komen met sigarettenrook.

Roken op openbare plaatsen wordt moeilijker

Deze maatregelen zorgen er allemaal voor het moeilijker wordt voor een roker om op openbare plaatsen te mogen roken. Echter voor een e-sigaret gelden deze regels (nog) niet. Voor de eigen gezondheid is het beter om te stoppen met roken. Een e-sigaret kan daar zeker ondersteuning in bieden. Mocht men nog niet toe zijn om te stoppen met roken, dan is het goed om er rekening mee te houden dat er op steeds meer plekken in Nederland niet meer gerookt mag worden.

Naar de Startersets →

Roken op school

Gepost op

Roken op school? Roken op school en op het schoolplein wordt vanaf 2020 geheel verboden. Zien roken, doet roken en we gaan voor een rookvrije generatie.

Zien roken, doet roken

Vroeger was roken heel normaal. We wisten niet dat het schadelijk voor het lichaam was en iedereen deed het. Op televisie stonden de praatprogramma’s blauw van de rook en konden de sprekers met moeite gezien worden. Een sigaret opsteken in een videoclip, televisieprogramma of film was heel normaal. En waarom zouden jongeren niet beginnen met roken als hun helden van het witte doek of uit de muziekwereld het ook doen? Zien roken, doet roken. Zolang we het normaal vinden dat er gerookt wordt, zullen de kinderen het ook heel normaal vinden. Zelfs al weten we nu hoe gevaarlijk roken (en meeroken) is voor de gezondheid van volwassenen en helemaal voor kinderen. Om kinderen rookvrij op te laten groeien is een rookverbod op school een logische stap.

Niet meer roken op school

Vanaf 2020 moeten alle schoolterreinen van basisscholen, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs helemaal rookvrij zijn. Wie nog een sigaret opsteekt op het schoolplein of binnen de muren van het schoolgebouw zelf, is strafbaar. Ouders en ook leraren zullen zich hier aan moeten gaan houden. Door te laten zien dat het normaal is om niet te roken, zullen kinderen dit gezonde sociale gedrag over gaan nemen en later ook de verleiding van een sigaret kunnen weerstaan. Een rookvrij schoolterrein helpt mee om scholen schoner en gezonder te laten zijn.

Goede afspraken maken

Het is dus heel belangrijk dat scholen goede afspraken maken met leraren, ouders en leerlingen over niet roken op het schoolterrein. Door middel van informatieborden, brieven en flyers stellen scholen ouders en verzorgers op de hoogte van de rookvrije plannen. Door ook asbakken van het schoolterrein te verwijderen, wordt een duidelijke boodschap afgegeven. Wees niet bang om elkaar aan te spreken op de gevolgen van meeroken op kinderen. Het is zelfs mogelijk voor scholen om mee te doen aan ‘stoppen met roken’-programma’s voor de leraren, zodat iedereen het goede voorbeeld kan geven aan de kinderen.

Niet meer roken op school: laat het zien

De overheid biedt via de website Gezondeschool.nl diverse documenten met tips aan om het rookvrije schoolterrein bespreekbaar te maken met ouders, leraren en leerlingen. Het is ook mogelijk om via deze website een stoeptegel of informatiebord te bestellen om zo op het schoolterrein te laten zien dat het om een rookvrije omgeving gaat. Door naar buiten te treden met deze informatie, geeft u leerlingen, leraren en ouders de tijd om te stoppen met roken (indien zij roken natuurlijk) en om te wennen aan het feit dat roken op school en het schoolplein niet meer getolereerd wordt. Zo gaan we samen voor een gezonde, maar vooral rookvrije generatie.

Roken in de trein

Gepost op

Roken in de trein? Roken in de trein is niet toegestaan. Het is wel mogelijk om op de stations in speciale rookzones een sigaret op te steken. Deze zones worden aangegeven.

Verboden te roken

Roken in de trein is nog niet zo lang geleden afgeschaft, namelijk pas in 2003 besloot NS dat het tijd werd om een rookverbod in te stellen in het openbaar vervoer. In sommige coupés zijn de asbakken nog terug te vinden, dichtgelast weliswaar, maar ze zitten er nog steeds als een reliek aan weleer. Voor 2004 was het heel normaal dat men kon kiezen om in een roken of niet-roken coupé plaats te nemen. Soms grensden deze compartimenten aan elkaar en was een glazen deurtje met afscheiding het enige dat de roker en de niet-roker van elkaar scheidde. Echter hield de uitgeblazen rook en sigarettendamp geen rekening met afscheidingen: het ging dwars door de kieren heen. Bovendien, zo bleek later, waren in de niet-rokers afdelingen veel kankerverwekkende stoffen uit sigarettenrook teruggevonden. Rook gaat immers overal doorheen.

Hoge concentratie fijnstof

Roken in een kleine ruimte, zoals in de trein, zorgt ervoor dat de concentratie aan kankerverwekkende stoffen (ook wel fijnstof genoemd) vele malen hoger is, dan roken in een grote hal. Vooral wanneer heel veel reizigers samen een sigaret, pijp of sigaar opsteken is de rookontwikkeling duidelijk te zien. Rook zoekt altijd een uitweg en daarom gaat het zo via kieren en ventilatieschachtjes door de hele trein heen. Niet-rokers komen dan ook in aanraking met de rook, zelfs al zitten ze in een heel ander deel van het treinstel. Daarnaast trekt rook in bekleding en blijft het fijnstof eenmaal neergedaald kleven aan ramen, tafeltjes en de vloer. Kinderen, zwangere vrouwen, mensen met astma… ze komen er toch mee in aanraking als ‘third hand smoke’. NS wilde iedereen een schone, gezonde treinreis aanbieden. Vandaar het rookverbod in de trein.

Roken op het station

Hoewel een treinstation valt onder de openbare gebouwen – men kan er immers vrij rondlopen en zonder uitnodiging binnentreden – heeft NS wel besloten om de roker iets tegemoet te komen. Op de perrons zijn zogeheten rookzuilen of rookzones ingesteld. Deze worden extra goed afgezogen, om zo medereizigers op het perron te ontzien van meeroken. Ook zijn hier speciale asbakken aangebracht, waar een opgerookt sigaretje in weggegooid kan worden. Zo blijft het perron ook stukken schoner. Sommige treinstations hebben speciale rookruimtes. Wanneer men met de trein gaat reizen, is het mogelijk om van te voren bij de stations die worden aangedaan informatie in te winnen over deze speciale rookzones en rookruimtes. Roken buiten het treinstation mag natuurlijk, mits er geen andere regeling is getroffen. Let daarbij wel dat anderen geen last hebben van de sigaret en dat de sigarettenpeuk netjes in een daarvoor bestemd rooster of asbak wordt weggegooid.

Naar de Startersets →

Roken in de auto

Gepost op

Roken in de auto? Roken in de auto mag niet. Tijdens het roken is men minder met het verkeer bezig. Met kinderen in de auto mag er helemaal niet gerookt worden.

Nieuwe verkeersregels

Roken in de auto met kinderen achterin is sinds 2016 verboden. In veel landen is dit het geval, maar in Nederland geldt deze regel dus nog niet zo lang. De reden ervoor is simpel: we willen kinderen in Nederland steeds minder bloot stellen aan schadelijk meeroken. Omdat een auto minder goed geventileerd is, hoopt de rook – en de daarin genestelde schadelijke stoffen – zich enorm op. Uit onderzoek blijkt dat de concentratie aan kankerverwekkende stoffen in sigarettenrook in een besloten ruimte zoals een auto 11 tot 27 keer hoger is dan roken in huis. Zelfs het openzetten van een raampje blijkt niet te helpen deze concentraties te verminderen. Omdat u uw eigen kind of de kinderen van anderen hier niet aan bloot wilt stellen, is het beter om niet te roken in de auto.

Ogen op de weg

Net als het stiften van de lippen of eten achter het stuur ontneemt roken de concentratie van de bestuurder. Het opsteken van een sigaret bestaat uit een aantal handelingen die de concentratie op het verkeer om u heen aanzienlijk vermindert. Met alle mogelijke gevolgen van dien. Bovendien kan de rook het zicht op de weg ontnemen. Aangezien we niet met een smartphone achter het stuur mogen zitten, is het niet meer dan redelijk dat roken achter het stuur ook niet meer mag. Zelfs niet in de file.

Rook trekt in de bekleding

Roken in de auto heeft ook nog een ander nadeel. De geur van tabak en de schadelijke stoffen uit de tabaksrook trekken allemaal in de bekleding. Dus bij iedere trek aan de sigaret en iedere uitademing kleven de stoffen in de stoelen, de bekleding van het dak en in de vloerbedekking. Ook aan de deurhendels blijven de schadelijke stoffen kleven. Dit blijft vervolgens een hele tijd in de auto aanwezig. Een kind – of andere medegebruiker – kan zo toch nog de derdehands rook binnenkrijgen door de stoelen, deuren en dergelijke aan te raken, in te ademen of door in de ogen te wrijven.

Geur blijft hangen

Een laatste reden waarom men niet zou moeten roken in de auto is dat de geur in de auto blijft hangen. Een roker zelf ruikt het niet, maar as in de asbakjes en de tabaksrook in de bekleding geven geur af. Niet iedereen vindt dit erg lekker. Het kan zelfs een reden zijn om een auto niet te kopen. Mocht u de auto willen verkopen, dan moet de auto in zijn geheel gereinigd worden. En dan nog is dat geen garantie dat de geur helemaal verdwenen is. En dat is dan zonde van het geld.

Naar de Startersets →